Hjem
Webshop

Diamond - Made in Europe

99% af vores varer er produceret i Europa, hos Diamond finder du ikke kopi varer eller discount varer fra Asien. Alle vores produkter er fremstillet i henhold til EU’s retningslinjer for hygiejne og sikkerhed (En631) er CE-mærket samt har den anerkendte TÜV-godkendelse.

Produceret i Europa - Diamond produkter

Ville det ikke være billigere at få varerne produceret i Asien? Jo, det ville det. Men vi har valgt at gå en anden vej. Vi vil gerne støtte op om industrien i Danmark og Europa primært ud fra et nærhedsprincip, hvor transporten reduceres, sammenlignet med en situation, hvor produktionen foregår i Fjernøsten.

Hvad er CE mærkning

CE-mærkning er en nøgleindikator for et produkts overholdelse af EU-lovgivningen og muliggør varers fri bevægelighed på det europæiske marked. Når en producent opnår CE-godkendelse af et produkt, erklærer producenten på eget ansvar, at produktet er i overensstemmelse med alle lovkrav for CE-mærkning. Samtidig garanterer producenten, at det pågældende produkt må sælges i hele det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS, EU’s 27 medlemsstater og EFTA-landende Island, Norge og Liechtenstein) samt Tyrkiet. Dette gælder også for produkter, der er produceret i tredjelande, og som sælges inden for EØS og i Tyrkiet.

Lever produktionsanlægget op til kravene

Før et maskinanlæg må tages i brug, skal der være foretaget en CE-mærkning af maskiner og anlæg med baggrund i et teknisk dossier, som skal udarbejdes af fabrikanten. Foruden tegninger, beregninger, forsøgsresultater og oversigter m.m. skal det tekniske dossier indeholde en risikovurdering samt en brugsanvisning for anlægget. CE-mærkning af et anlæg kan være komplekst, fordi arbejdet kan omfatte ældre maskiner uden overensstemmelseserklæring, eller maskinanlæg hvor slutbrugeren har haft et ønske om at integrere sit eget styringskoncept. Ofte vil der også indgå ikke-selvstændigt fungerende leverancer af enkeltmaskiner. Slutbrugeren skal dermed betragtes som fabrikant og er ansvarlig for at overholde direktiverne i forhold til CE-godkendelse.
Tilbage til toppen